Tạo hóa đơn

Tạo các loại hóa đơn điện tử và kỹ thuật số như PDF, XRechnung, ZUGFeRD

Miễn phí Trực tuyến Không giới hạn

Thông tin

Windows Linux MAC iPhone Android

Cách tạo hóa đơn

Mở trình tạo hóa đơn qua trang này. Thực hiện theo hướng dẫn của trình tạo và nhập tất cả các dữ liệu cần thiết. Cuối cùng, lưu hóa đơn dưới dạng file.

Hóa đơn điện tử và kỹ thuật số

Với PDF24, ta có thể tạo hóa đơn điện tử và kỹ thuật số. Định dạng PDF đóng vai trò trung tâm. XRechnung và ZUGFeRD, cùng các dạng khác, được hỗ trợ cho hóa đơn điện tử.

Dễ sử dụng

PDF24 giúp tạo hóa đơn kỹ thuật số dễ dàng và nhanh chóng nhất có thể. Không cần cài đặt hoặc tùy chỉnh bất cứ điều gì, ta vẫn có thể bắt đầu tạo hóa đơn ngay lập tức.

Hỗ trợ hệ thống của bạn

Hệ thống của bạn không cần đáp ứng yêu cầu đặc biệt nào để tạo hóa đơn. Các công cụ do PDF24 cung cấp hoạt động trên tất cả các hệ điều hành và trình duyệt thông thường.

Không cần cài đặt

Không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào. Việc tạo hóa đơn kỹ thuật số diễn ra trên server của chúng tôi. Máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của bạn không phải tải nặng và không phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào.

Bảo mật rất quan trọng với chúng tôi

Việc chuyển file được bảo vệ bằng SSL. Các file của bạn sẽ không bị lưu trữ trên server của chúng tôi lâu hơn mức cần thiết mà sẽ được xóa hoàn toàn khỏi hệ thống sau một thời gian ngắn.

Được phát triển bởi Stefan Ziegler

Vui lòng đánh giá công cụ của chúng tôi

Hãy chia sẻ trang này với bạn bè

   
Giúp phát triển các công cụ mới, thú vị và miễn phí của chúng tôi!
Viết một bài về các công cụ của chúng tôi trên diễn đàn, blog hay website của bạn.

Nhiều chức năng