Tạo hóa đơn điện tử

Trình tạo để tạo hóa đơn điện tử chẳng hạn như XRechnung và ZUGFeRD

Miễn phí Trực tuyến Không giới hạn

Thông tin

Windows Linux MAC iPhone Android

Cách tạo hóa đơn điện tử

Sử dụng trình tạo hóa đơn trên trang này. Điền vào tất cả các trường của hóa đơn mẫu và thêm những hạng mục của mình. Cuối cùng, lưu hóa đơn dạng điện tử.

Hỗ trợ nhiều định dạng đầu ra

Với PDF24, bạn có thể thoải mái tạo hóa đơn điện tử thông qua trình tạo hóa đơn. Trình tạo hỗ trợ nhiều định dạng hóa đơn điện tử như XRechnung hay ZUGFeRD.

Dễ sử dụng

PDF24 giúp tạo hóa đơn điện tử dễ dàng và nhanh chóng nhất có thể. Không cần cài đặt hoặc tùy chỉnh bất cứ điều gì, bạn vẫn có thể bắt đầu tạo hóa đơn ngay lập tức.

Hỗ trợ hệ thống của bạn

Hệ thống của bạn không cần đáp ứng yêu cầu đặc biệt nào để tạo hóa đơn điện tử. Các công cụ do PDF24 cung cấp hoạt động trên tất cả các hệ điều hành và trình duyệt thông thường.

Không cần cài đặt

Không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào. Việc tạo hóa đơn điện tử diễn ra trên server của chúng tôi. Máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của bạn không phải tải nặng và không phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào.

Bảo mật rất quan trọng với chúng tôi

Việc chuyển file được bảo vệ bằng SSL. Các file của bạn sẽ không bị lưu trữ trên server của chúng tôi lâu hơn mức cần thiết mà sẽ được xóa hoàn toàn khỏi hệ thống sau một thời gian ngắn.

Được phát triển bởi Stefan Ziegler

Vui lòng đánh giá công cụ của chúng tôi

Hãy chia sẻ trang này với bạn bè

   
Giúp phát triển các công cụ mới, thú vị và miễn phí của chúng tôi!
Viết một bài về các công cụ của chúng tôi trên diễn đàn, blog hay website của bạn.

Nhiều chức năng